Search
Close this search box.

Financijski izvještaji

Uvid u financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub “Pazin” objavljuje
godišnje financijske izvještaje i Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.
Sadržaj:
 • Izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika
 • Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu
 • Izvještaj o prihodima i rashodima PR-RAS-BPF
 • Bilanca BIL-BPF
 • Bilješke uz financijske izvještaje

Preuzmi izvješće za 2023. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub “Pazin” objavljuje financijske izvještaje s Izvješćem neovisnog revizora za 2022. godinu.

Sadržaj: 

 1. Izvješće o odgovornosti zakonskog zastupnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. do 31.12.2022. godine
  • Bilanca na dan 31.12.2022. godine
  • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine

Preuzmi izvješće za 2022. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub “Pazin” objavljuje financijske izvještaje s Izvješćem neovisnog revizora za 2021. godinu.

Sadržaj:

 1. Izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. do 31.12.2021. godine
  • Bilanca na dan 31.12.2021. godine
  • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine

Preuzmi izvješće za 2021. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub “Pazin” objavljuje financijske izvještaje s Izvješćem neovisnog revizora za 2020. godinu.

Sadržaj:

 1. Izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. do 31.12.2020. godine
  • Bilanca na dan 31.12.2020. godine
  • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine

Preuzmi izvješće za 2020. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje s izvješćem neovisnog revizora za 2019. godinu.

Sadržaj:

 1. Izjava o odgovornosti tajnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima za period 01.01. – 31.12.2019.
  • Bilanca na dan 31.12.2019.
  • Bilješke uz financijske izvještaje

Preuzmi izvješće za 2019. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje s izvješćem neovisnog revizora za 2018. godinu.

Sadržaj:

 1. Izjava o odgovornosti tajnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01 – 31.12.2018.
  • Bilanca na dan 31.12.2018.
  • Bilješke uz financijske izvještaje

Preuzmi izvješće za 2018. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvješćem neovisnog revizora za 2017. godinu.

Sadržaj:

 1. Izjava o odgovornosti tajnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. do 31.12. 2017. godine
  • Bilanca na dan 31.12.2017.
  • Bilješke uz financijske izvještaje

Preuzmi izvješće za 2017. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14.) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvješćem neovisnog revizora za 2016. godinu.

 1. Izjava o odgovornosti tajnika
 2. Izvješće neovisnog revizora
 3. Financijski izvještaji
  • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2016. godine
  • Bilanca na dan 31. Prosinca 2016. godine
  • Bilješke uz financijske izvještaje

Preuzmi izvješće za 2016. godinu

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ( NN 121/14.) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvješćem neovisnog revizora za 2015. godinu.

 1. Izjava odgovornosti zakonskog zastupnika
 2. Izvješće neovisnog revizora skupštini Autokluba Pazin
 3. Bilanca
 4. Izvještaj o prihodima i rashodima
 5. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Preuzmi izvješće za 2015. godinu