Search
Close this search box.

O nama

Povijest

Autokluba Pazin

Iz zapisa doznajemo kako je okupljanje tadašnjih vlasnika motornih vozila u Pazinu došlo na poticaj tadašnje Narodne tehnike i to potkraj 1948. godine. U to vrijeme automobila je još uvijek bilo malo, svega pet, a prevladavali su uglavnom motocikli. Njihove vlasnike su okupili Željko Vodopija i fotograf Josip Simonović, te osnovali društvo koje su nazvali “Automobil – motociklističko društvo Pazin”. 

Iz zapisa se dalje vidi da su ti prvi osnivači radi registracije društva morali putovati u Zagreb. Radi daljnjeg prisjećanja navedeno od prvih članova društva, Željko Vodopija je zabilježio imena vlasnika ondašnjih pet automobila – osim njega, to su bili Slavko Lovrinić, Điđi Hrvatin, Libero Ferenčić i Điđi Stranić. Interes za automobile i motocikle bio je velik pa su postepeno osnivane sekcije društva u obližnjim mjestima; Žminju, Tinjanu i Cerovlju. 

U zgradi tadašnjeg auto društva koja se nalazila u današnjoj ulici Šetalište Pazinske gimnazije, uređena je i prva mehanička radionica, koja je postala mjesto okupljanja članova. U njoj je od početka radio mehaničar Josip Grubišić a kasnije mu se pridružio i Branko Paulišić. Novoosnovano društvo, još uvijek maleno, smoglo je snage za organiziranje prvih tečajeva za polaganje vozačkih ispita. Predavanja za buduće vozače su održavana u gimnaziji. Ustrojstvo motornih vozila je podučavao Anđelo Vozila a osnovna znanja o motoru polaznici tečaja su stjecali na poklonjenom trofejnom automobilu. Vozački ispiti su se polagali u Rijeci do koje se putovalo starim neasfaltiranim cestama. 

Tih se godina dosta vremena trošilo na popravke bicikala i poljoprivrednih alata i strojeva po okolnim selima. Takvi poslovi su također spadali u krug interesa ondašnjih ljubitelja tehnike. S vremena na vrijeme članovi su za sebe i svoje obitelji znali organizirati izlete do Opatije, Poreča, Učke i drugih mjesta.

Propisi po kojima su polagani vozački ispiti u prvo su vrijeme pogodovali auto-moto društvima. Instruktori su većinom bili amateri što je omogućavalo jeftiniju obuku kandidata, a društvima materijalno jačanje. Auto škola je u tom vremenu bila osnovni izvor potrebnih financijskih sredstava za rad i djelovanje. Sredinom 1959. godine pazinsko auto-moto društvo je dobilo posao obučavanja budućih vozača za tadašnju vojsku. Tečaj je trajao mjesec dana a pohađali su ga mladići iz cijele Istre izuzev područja Pule.

Iz tog doba, početkom 60-tih, treba naglasiti veliku popularnost autošporta. Organizirane su brzinske utrke, ocjenske vožnje, reliji, dječje utrke i karting. Pazin je u to vrijeme raspolagao s nekoliko karting vozila, koja su osvajala mlade vozače. Na inicijativu sportskih zanesenjaka društva, osnovan je 1962. godine Karting klub za Istru. Popularnost auto športa umnogom je pridonosilo sudjelovanje članova u organizaciji velikih međunarodnih relija – Reli Roma, Reli MonteCarlo i dr. Velika je šteta što se 70-tih godina pazinski karting počeo gasiti.

Početkom 70-tih pojavom novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, javili su se stanoviti problemi u svim u svim auto-moto društvima pa tako i u Pazinu. Zakonom je bio ukinut monopolistički položaj u obučavanju vozača, dajući mogućnost i privatnim instruktorima da otvaraju privatne auto škole. Tim su promjenama auto-moto-društva bila prisiljena na proširenje svojih djelatnosti. Kod nas se tako tada otvara turing servis, počinju se izdavati međunarodne vozače dozvole, adaptirana je mehanička radionica, uređen je poligon za obuku vozača, što je omogućavalo proširivanje materijalne osnove.  

Godine 1975. osnovana je i vlastita Služba pomoći i informacija (SPI) i za nju se nabavilo jedno vozilo s prikolicom. Značajan napredak predstavljalo je konačno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad nekretninama. Društvo koje se 1977. godine već zvalo AMD “NAPRIJED” postalo je vlasnikom zgrade, koju je od 60-tih koristilo, te okolnog dvorišta s poligonom za obuku vozača. Dobra organiziranost i iskazana ozbiljnost u radu iz tog vremena dala je i druge rezultate, pa je 1979. godine društvu dodjeljena javna ovlast za prikupljane, čuvanje i prodaju vozila i plovila, koja su se nalazila pod carinskim nadzorom. Nešto kasnije je uređen i prostor za smještaj tih vozila, postavljena je nadstrešnica i alarm uređaji protiv krađe.

Daljnji napredak i razvoj uslijedio je izgradnjom Stanice za tehnički pregled vozila 1982. godine. Kako srednje područje Istre do Pule, Poreča i Labina nije imalo svoje stanice, ukazala se nužna potreba za njezinom izgradnjom. Njenom je izgradnjom pružena velika pomoć vozačima koji su do tada na tehničke preglede morali odlaziti u Poreč ili druge centre u Istri. Time su vozači dobili na vremenu i smanjenju troškova, a auto-moto društvo potrebna financijska sredstva. Izgradnju stanice je pomogla tadašnja Skupština općine Pazin, mnoga pazinska poduzeća, AMS Hrvatske, osiguravajuća kuća Croatia, ali i samo društvo je uložilo znatna sredstva za njezinu izgradnju i opremanje.

Tadašnje je vodstvo društva pravovremeno sagledalo mogućnost i iskoristilo trenutak da se ide u poširenje onih djelatnosti koje će društvu donositi potrebna materijalna sredstva. Posebno se tu misli na javnu ovlast prikupljanja, čuvanja i prodaje vozila, te izgradnje Stanice za tehnički pregled vozila. Danas se može slobodno reći da je to bio presudan trenutak za daljnji napredak motodruštva i autokluba. Uspjeh i rast autokluba treba pripisati odgovornim razvojem sustava upravljanja ali i suradnji s HAK-om te ostalim institucijama i organizacijama kao što su Centar za vozila, Policija, Carinska služba i dr. Određeni zastoj u radu kluba nastao je početkom domovinskog rata međutim nakon uspostave mira i stvaranja hrvatske države, kontinuitet rada i djelovanja normalno se nastavlja sve do danas.