Search
Close this search box.

PROMETNO EDUKATIVNA AKCIJA  „VIDI I KLIKNI“ – MALA PROMETNA ŠKOLA

Autoklub Pazin u suradnji s Hrvatskim autoklubom iz Zagreba provodi prometno edukativnu akciju „VIDI I KLIKNI“ za djecu starije vrtićke dobi u Dječjem vrtiću Olga Ban u Pazinu i područnim vrtićima u Karojbi i Tinjanu u periodu od 11. do 15. ožujka 2024. godine.

Cilj ove male prometne škole je utjecati na ponašanje djece, bilo da se kreću u prometu samostalno kao pješaci ili ih vozite u automobilu. Važno je da ono što su u ovoj maloj prometnoj školi naučili, primjerice

Ispravan način korištenja i vezivanja sigurnosnim pojasom, korištenje dječjih sjedalica, sigurno hodanje ulicom i prelaženje preko ceste – bude podržano i od obitelji, koja mora biti uzor za ponašanje u prometu njihovoj djeci.

Nažalost , još uvijek mnoga djeca stradavaju u prometu kao putnici, jer nisu dovoljno osigurana ili su pogrešno smještena u automobilima. Hrvatski autoklub i Autoklub Pazin su zadovoljni što imaju priliku te mogu dati potporu za prometno edukativni program „VIDI I KLIKNI“ koji je predviđen za sigurnost Vaše djece.

Sigurnost Vašeg djeteta naš je prioritet.
Mi ćemo biti sretni ako podučavanjem Vašeg djeteta pridonesemo prometnoj sigurnosti najugoženije skupine učesnika u prometu, a to su djeca.

Želimo Vama i Vašoj djeci sigurne godine u prometu.

Vaši HAK i Autoklub Pazin – partneri za cijeli život.